Logo

Privacy & Cookie

COOKIES

De website van Holland Talent Group maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw computer, tablet of mobiel wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is veilig. Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van je computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan.

Google Analytics

Via Google Analytics worden op onze website geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag van bezoekers binnen onze website verzameld. Zonder deze anonieme input van onze bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we hem kunnen verbeteren. Met Google Analytics hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

 • Permanente cookies
  Met behulp van een permanente cookie kunnen wij je herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. Deze gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet terug te voeren op een persoon. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.
 • Sessie cookies
  Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Deze cookies worden door Holland Talent Group niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het geval van Holland Talent Group zonder jouw IP-adres. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google Analytics blokkeren

Als je Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kan je hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden. Met deze plugin telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Social media cookies

Op onze website zijn plugins van de sociale netwerken Facebook en Twitter en Linkedin. Deze laten stukjes code achter op jouw computer, tablet of mobiel die van Facebook, Twitter en Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Holland Talent Group heeft daar geen invloed op.

Onvoorziene cookies

In onze artikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost. Denk hierbij aan video’s (o.a. YouTube), tweets en afbeeldingen. Zogenaamde embedded content. Deze content maakt gebruik van codes die vaak cookies gebruiken. Wat deze bronnen met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst, zie bijvoorbeeld het beleid van YouTube. Wij hebben hier geen controle over.

Heb je bezwaar tegen cookies?

Schakel dan de cookies uit in jouw browser. Ook zonder cookies kan je deze website bezoeken. Cookies zijn ook achteraf te verwijderen, dit kan je alleen zelf doen, aangezien deze op jouw computer, tablet of mobiel opgeslagen zijn. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser: Chrome |  Firefox |  Internet Explorer | Opera | Safari

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Cookierecht.nl
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: “Cookies verwijderen
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising

 

Privacy verklaring Holland Talent Group

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, op welke manier deze gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van de Holland Talent Group en haar dochterondernemingen, de verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te Morssingel 11, 2312 AZ te Leiden, KvK 28111492

De Holland Talent Group is een arbeidsbemiddelaar en bemiddelt tussen kandidaten en organisaties op alle niveaus. Binnen alle sectoren vullen wij in opdracht van onze opdrachtgevers posities in op het gebied van Finance, HRM, Commercie, Techniek, Legal, Operations, Supply Chain en Business Support.

 

Persoonsgegevens
De Holland Talent Group verzamelt en verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Dit houdt in dat wij verantwoordelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.

Holland Talent Group verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als jij je inschrijft bij de Holland Talent Group:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Burgerlijke status
 • E-mailadres
 • CV en al hetgeen hierop staat vermeld

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als jij in dienst komt bij de Holland Talent Group:

 • Bankrekeningnummer
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens eventuele partner
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Kopie legitimatie
 • Verzuimregistratie
 • Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zo ver daarvoor expliciet toestemming is gegeven

 

Doeleinden
Holland Talent Group verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Kunnen beoordelen van je geschiktheid en beschikbaarheid voor de bemiddeling naar werk;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere mailings;
 • Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Om onze diensten optimaal in te kunnen zetten;
 • Afhandelen van de verloning of de facturatie;

 

Holland Talent Group verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en afdracht van te betalen belastingen/premies.

 

Delen met derden
Holland Talent Group deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid bij het verwerken van je gegevens. Holland Talent Group blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Bewaartermijnen
Holland Talent Group bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Als je niet werkzaam bent geweest voor Holland Talent Group: De persoonsgegevens worden tot 3 jaar na uw toestemming bij ons bewaard. Vlak voor het einde van deze termijn ontvangt u van ons bericht met het verzoek om verlenging van deze bewaartermijn.
 • Als je wel werkzaam bent geweest voor Holland Talent Group Wij hebben een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens uit je personeelsdossier te bewaren.
 • Gegevens van de salarisadministratie die van fiscaal belang zijn bewaren wij 7 jaar na uitdiensttreding (Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 52 (fiscale bewaarplicht).
 • Je loonbelastingverklaring en kopie legitimatie zullen wij na 5 jaar verwijderen (Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (ID-bewijzen en loonheffingskortingen).

 

Uw rechten
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens die de Holland Talent Group verwerkt in te zien, te (laten) wijzigen of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te (laten) beperken wanneer;

 • u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn;
 • wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurt, of;
 • wanneer uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten.

Indien en voor zover van toepassing kunt u ook altijd uw toestemming intrekken voor het verwerken van uw (overige) persoonsgegevens.

Wanneer u van uw rechten gebruik wenst te maken, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via bovenstaand postadres of een e-mail aan ons zenden via info@hollandtalentgroup.com. Geef daarbij aan wat u wenst dat met uw persoonsgegevens gebeurt. Wij trachten binnen 24 uur na ontvangst van uw verzoek u een kennisgeving daarvan te verzenden en zullen dan ook aangeven hoe en op welke wijze en binnen welke termijn wij aan uw verzoek zullen voldoen.

 

Overdraagbaarheid
Het is mogelijk uw persoonsgegevens op te vragen en/of deze over te (laten) dragen aan een derde organisatie. Uw persoonsgegevens zullen dan in een leesbaar bestand aan u of desgewenst aan de desbetreffende derde organisatie worden verzonden. Indien u uw persoonsgegevens wenst te ontvangen of aan een derde organisatie wenst over te (laten) dragen, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via bovenstaand postadres of een e-mail aan ons zenden via info@hollandtalentgroup.com. Geef daarbij aan wat u wenst dat met uw persoonsgegevens gebeurt. Wij trachten binnen 24 uur na ontvangst van uw verzoek u een kennisgeving daarvan te verzenden en zullen dan ook aangeven hoe en op welke wijze en binnen welke termijn wij aan uw verzoek zullen voldoen.

 

Persoonsgegevens van zakelijke relaties
Onder zakelijke relaties van de Holland Talent Group verstaan wij klanten, leveranciers en eventuele andere instanties waar wij een zakelijke relatie mee onderhouden. Wij verzamelen persoonsgegevens met als doel het onderhouden van contact, het versturen van mailings, het informeren over onze dienstverlening, het aanbieden van onze diensten, het ontwikkelen van marketing- en sales activiteiten richting potentiële en bestaande klanten en om overeenkomsten aan te gaan. Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Zakelijke adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie

Indien wij een wettelijke verplichting hebben, zullen wij deze gegevens aan derden verstrekken.

 

Bezwaar
Wanneer u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door de Holland Talent Group, dan heeft u het recht om hiertegen bezwaar te maken. Daarmee kunt u tevens de verwerking van uw persoonsgegevens beperken. Daarnaast heeft u te allen tijden het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer u het niet eens bent met de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Voor het indienen van een klacht kunt u de aanwijzingen opvolgen die zijn gepubliceerd op de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Meldplicht datalekken
Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Ondanks dat de Holland Talent Group met uiterste zorg uw persoonsgegevens verwerkt en uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn opgeslagen, kan het voorkomen dat een datalek zich voordoet. Mocht een datalek zich voordoen bij de Holland Talent Group, dan zullen wij eerst nagaan of en in hoeverre er mogelijk sprake is van een hoog risico voor uw rechten en vrijheden. In een dergelijk geval zullen wij dit binnen 72 uur melden aan de AP en zullen wij ook u zo spoedig mogelijk hiervan een melding doen. Wij zullen u in het geval van een datalek ten minste het volgende melden:

 • het soort inbreuk in verband met uw persoonsgegevens;
 • de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk;
 • de door de Holland Talent Group te nemen (en reeds genomen) maatregelen om de gevolgen van de inbreuk te beperken.

 

Contact
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over ons privacy-beleid, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 071-3030035 of via e-mail: info@hollandtalentgroup.com.

Deze website maakt gebruik van cookies om website verkeer te analyseren. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close